سنسور SDS011 PM

مشخصات سنسور کیفیت هوا Nova SDS011 (+کتابخانه)

27/12/2020· سنسور Nova PM SDS011. سنسور SDS011 یک سنسور بسیار جدید کیفیت هوا است که توسط Nova Fitness ساخته شده است. این ماده بر اساس پراکندگی لیزر کار می کند و می تواند غلظت ذرات را بین 3/0 تا 10 میکرومتر در هوا بدست آورد. این سنسور از یک فن کوچک ، دریچه ورودی هوا ، دیود لیزر و فوتودیود تشکیل شده است. هوا از ...

Get Price

Chat With WhatsApp

دیتاشیت

15/03/2021· مشخصات سنسور کیفیت هوا Nova SDS011 را آماده کردیم. همچنین لینک دانلود کتابخانه سنسور برای آردوینو قرار داده شده است. سنسور Nova PM SDS011 سنسور SDS011 یک سنسور بسیار جدید کیفیت هوا است که توسط Nova Fitness ساخته شده است.…

Get Price

Chat With WhatsApp

SDS011 CENA.

SDS011 CENA. MH-Z14B NDIR CO2 SENSOR. MH711A NDIR CO2 SENSOR. ZPHS01B Multi-in-one Air Quality Monitoring Sensor Module. Categories. Air Quality(VOC) Sensor (12) Alcohol sensor (3) C2H4 sensor (1) CH2O gas sensor (3) CO sensor (12) CO2 sensor (12) Combustible Sensor (26) Dust Sensor (5) Gas flow sensor (4) H2 sensor (4) H2S sensor (2) Humidity sensor (3) MEMS gas sensor (4) NH3 …

Get Price

Chat With WhatsApp

کتابخانه آردوینو

27/12/2020· مشخصات سنسور کیفیت هوا Nova SDS011 را آماده کردیم. همچنین لینک دانلود کتابخانه سنسور برای آردوینو قرار داده شده است. سنسور Nova PM SDS011 سنسور SDS011 یک سنسور بسیار جدید کیفیت هوا است که توسط Nova Fitness ساخته شده است.…

Get Price

Chat With WhatsApp

Professional gas sensing solution supplier with over 30-year gas sensor manufacturing experience Contact Us